درباره مدیریت

 تنوع فعالیت در این حوزه گواه بر اهمیّت آن است. دانشجویان گرامی میل زیادی به فعالیتهای فرهنگی وفوق برنامه نشان می دهندو گویا بعد از انجام وظیفه آموزشی آن چیزی که در دوری از شهر و خانواده آنان را مدد می نماید فعالیّتهای متنوعی است که در قالب کانونها، انجمنها و شوراها برای آنان سازماندهی شده است.این برنامه ها است که شخصیت اجتماعی و فکری دانشجویان را شکل می دهد و آنان را برای رویارویی با زندگی در جامعه آماده می کنند.توسعه نظارت در این بخش در کنار نگاه مهربانانه مدیران آن می تواند ضمن غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان آنان را در راستای اهداف اجتماعی خود کمک نماید.البته چالش های فرهنگی نیز در این حوزه به چشم می خورد که با جهت گیری های مناسب وزارت متبوع و تلاش و کوشش کارشناسانه مدیران ان شاء ا... بر آنها چیره خواهیم شد

 

واحدهای تابعه عبارتند از اداره فوق برنامه و گردشگری، کانونهای فرهنگی و هنری ، انجمنهای علمی ، نشریات دانشجویی ،  سمعی و بصری

ویدئو های زیر معرفی تصویری از بخش های مختلف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک می باشند:

نمایش اسناد و رسانه‌ها

معرفی معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی حوزه اداره تربیت بدنی با سلام امور فرهنگی دانشگاه اراک ، با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشگاهیان ارجمند با نقش آفرینی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در فضای دانشگاه ، اقدام به تهیه و تولید مجموعه کلیپهایی جهت معرفی بخش های مختلف این معاونت نموده است ، که هر هفته یک قسمت تقدیم نگاهتان خواهد شد. ????معرفی حوزه اداره تربیت بدنی با حضور آقای دکتر زهره وندیان رئیس اداره تربیت بدنی ????کاری از امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک???? دانلود (15,672.5k)
معرفی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با سلام امور فرهنگی دانشگاه اراک ، با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشگاهیان ارجمند با نقش آفرینی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در فضای دانشگاه ، اقدام به تهیه و تولید مجموعه کلیپهایی جهت معرفی بخش های مختلف این معاونت نموده است ، که هر هفته یک قسمت تقدیم نگاهتان خواهد شد. ????معرفی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر علیرضا بهرامی معاونت فرهنگی و اجتماعی ????کاری از امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک???? دانلود (17,433.5k)
معرفی حوزه امور دانشجویی دانلود (12,656.6k)