تاریخچه مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه اراک درسال 1375با همت جناب آقای تقویان که ایشان استاد مدعو دانشگاه و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ارشد بودند، در فضایی به ابعاد 18 متر در یک اتاق در طبقه سوم دانشکده علوم انسانی فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال 1379 استاد محمد مینا عهده­ دار مدیریت مرکز مشاوره شدند و مکان مرکز به یک اتاق مشاوره و یک اتاق پذیرش در طبقه همکف مرکز مشاوره منتقل شد.

در سال 1382 مدیریت مرکز به مدت یک سال به آقای دکتر سعید محمد دوست واگذار گردید.

از سال 1383 تا سال1390 مرکز مشاوره با مدیریت استاد محمد مینا به فعالیت خود ادامه داد، در خلال این سال­ها مرکز مشاوره به مدت دو سال به یک ساختمان استیجاری خصوصی خارج از دانشگاه منتقل شد و سپس به طبقه بالای بانک تجارت واقع در دانشگاه مرکزی که دارای دو اتاق مشاوره و یک اتاق پذیرش (جمعا به متراژ 60 متر مربع) بود، منتقل شد.

از سال 1390 تا 1392 مجدداٌ آقای دکتر محمد دوست مدیریت مرکز را بر عهده گرفتند، از ابتدای سال 1390 یک اتاق در ساختمان پروفسور حسابی به عنوان اتاق مدیریت در اختیار آقای دکتر محمد دوست قرار گرفت.

از آغاز سال 1393 دکتر مرضیه ­السادات سجادی نژاد (عضو هیئت علمی گروه روان­شناسی دانشگاه اراک) عهده دار این مسئولیت شدند. از تیرماه 1397 تاکنون مسئولیت مرکز مشاوره با جناب آقای دکتر سپهوند (عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه اراک) می­باشد. در حال حاضر مرکز مشاوره واقع در ساختمان پروفسور حسابی با فضای دو اتاق مشاوره، یک اتاق پذیرش، یک اتاق مدیریت، یک اتاق مددکاری (جمعاٌ به متراژ 106 متر مربع) در حال خدمات رسانی به مراجعین (آزاد، دانشجو، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه) می باشد.

 

اهم فعالیت های مرکز مشاوره